Kvalita

QIC s.r.o. poskytuje konzultačné služby v oblasti kvality pre výrobné podniky.

Poskytujeme našim zákazníkom v automobilovom priemysle kvalitné a spoľahlivé služby, ktoré im zabezpečia dodávku bezchybných a bezporuchových dielov do výrobného procesu. Zároveň sa chceme stať sa pre nich dôležitým partnerom v dodávateľskom reťazci, ktorý svojou činnosťou prispieva k výrobe vysokokvalitných cieľových produktov.
Naším zámerom je neustále zvyšovať starostlivosti o naše ľudské zdroje, ktoré sú podstatným faktorom nášho obchodného úspechu a spokojnosti našich zákazníkov

Sústreďujeme sa na poskytovanie služieb pre oblasti:

  • Riadenia manažmentu kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949
  • Customer Quality Assurance - rezidentská činnosť u zákazníka
  • Suplier Quality Assurance – rezidentská činnosť u dodávateľa
  • Analýzy nezhodných dielov pomocou diagramu príčin a následkov (Ishikawa)
  • Riešenia problémov pomocou 8D Report
  • Schvaľovania a validácie dielov podľa VDA2 (EMPB) a PPAP
  • Auditu procesu podľa normy VDA 6.3, auditu produktu podľa VDA 6.5
  • Štatistickej regulácie procesu SPC na základe výberu vzoriek z procesu a hodnotenia spôsobilosti strojov a zariadení, SPC pracuje v súlade s metodikami AIAG, VDA 4 i normou ISO DIN 21747
  • Analýzy systému merania alebo meradla (MSA)